Firande i Alboga

Grynkorvens Dag kommer även i år att firas i Alboga Gamla Skola. Det är tredje gången som Rolf Lundin samlar likasinnade. Firandet kommer att se på sedvanligt sätt. Man serverar Grynkorv från fyra olika tillverkare med adekvata tillbehör. Urvalet är detsamma som vid firandet i Lundsbrunn.
Anmälan till Rolf Lundin på telefon 070-6919574 eller via E-post till rolfolundin@gmail.com