Grynkorvens Dag i Habo

Välkomna att fira Grynkorvens dag torsdag den 18 oktober kl 19.00
i Gustav Adolfs bygdegård. Det serveras buffé med Grynkorv från fyra tillverkare,
till detta serveras adekvata tillbehör samt kaffe och kaka.
Jimmy Pettersson underhåller under kvällen.
Anmälan senast 14 oktober till Kjell på tel 0704-422485 eller 0739-398728,
alternativt mejl: kjell.svensson1949@gmail.com