Korvfestivalen

För andra året ordnades det en Korvfestival i Stockholm. Och även i år fanns det representation från Grynkorvens Vänner. Gensvaret var fantastiskt och mycket positivt. Visserligen är Grynkorv Skaraborgs nationalrätt, men att den uppskattas så högt av så många, även utanför länet, är alltid lika glädjande. Tusentals besökare njöt av Grynkorv. Superlativen haglade och många återkom för ytterligare en smakbit. Carl-Jan Granqvist var en av många som lät sig väl smaka. Syftet med vår medverkan , är att sprida kunskap om den skaraborgska nationalrätten. Att låta skaraborgare i förskingringen åter få njuta av hemtraktens delikatess. Men också att låta noviser, som aldrig ens hört talas om Grynkorv ( utom möjligen i Povel Ramels låt ), få tillfälle att göra dess bekantskap. En återkommande fråga var: Var köper jag denna delikatess. Tyvärr har vi dålig täckning utanför länet. Men detta är en angelägen fråga att lösa för sällskapet. En annan uppgift för oss, är att värva flera medlemmar. Även denna gång belönades detta arbete väl.

Korvfestival 2

Trafiken runt vår monter var stor. Här ses i röda rockar skriftställare Rolf Lundin, fjälster Tommy Kroon och Britta Westerlund.
Bakom fotografen verkar Sylvia Kroon.
Foto Stig Dahlstrand.